Adresa:
Ul. gen. Svobodu 682/4
089 01 Svidník

0905 570 850

PONÚKAME VÁM

Štamperlíky, poháre na vodu, na víno,
výročné i svadobné, krígle humorné aj poľovnícké,
keramiku, vázy, porcelán, výrobky z plastu, nerozbitné
taniere, sviečky, črepníky a umelé kytice

a oveľa viac...

Košík / Hodnota Vášho nákupu
Nákupný košík
0,00 (0,00 Sk)
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

 

Ochrana osobných údajov


I. Všeobecné ustanovenia
1.V internetovom obchode www. antikaeu.sk (ďalej len"obchod") plne rešpektujeme vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. V tomto dokumente sa dozviete na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č.122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu. A ak Ste podnikateľ tak údaje potrebné pre vyplnenie faktúry ako IČO, DIČo alebo IČ DPH. Podrobnejšie je popísané nižšie...


II. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii
Ako zákazník uvádzate pri registrácii v obchode nasledujúce údaje:

1. Ako fyzická osoba :meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, kontaktné informácie (telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne faxové číslo).  Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s vami a predovšetkým za účelom správnej dodávky tovaru.

2. Aby ste nemuseli registračné údaje zadávať pri každom nákupe  znovu, sú uložené v našej chránenej databáze pred zneužitím.


III. Údaje, ktoré zadávate pri platbe
1.Obchod ponúka celý rad spôsobov platby, spôsobov úhrady za váš nákup a táto ponuka sa bude v budúcnosti rozširovať.  Počas vykonávania jednotlivých spôsobov platieb neprichádza obchod  do kontaktu s údajmi o vašich kreditných kartách, účtoch a autorizačných údajov do systému Internet banking vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi vami a vašou bankou.


IV. Poskytovanie vašich osobných údajov iným
1. Vaše osobné dáta sú v rámci obchodu dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom  s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ktorými môžu byť napr. banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a podobne a to vždy len v rámci jednej konkrétnej platby s využitým týchto služieb.

2. Prevádzkovateľ obchodu nepredáva, neprijíma ani inak neposkytuje vaše dáta žiadnej tretej strane.


V. Údaje o vašej činnosti vo www. antikaeu.sk
1. Počas vášho používania obchodu sú zhromažďované vaše objednávky, to je nutné pre zabezpečenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne.

2.Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.


VI. Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ obchodu www.antikaeu.sk si váži vašu dôveru a chráni vaše osobné dáta pred zneužitím.

2. Informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.

3. Používaním obchodu , resp. vyplnením registračného formulára pre nového zákazníka súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Prípadné zmeny pravidiel budú publikované, takže budete mať možnosť včas sa o nich dozvedieť.