Adresa:
Ul. gen. Svobodu 682/4
089 01 Svidník

0905 570 850

PONÚKAME VÁM

Štamperlíky, poháre na vodu, na víno,
výročné i svadobné, krígle humorné aj poľovnícké,
keramiku, vázy, porcelán, výrobky z plastu, nerozbitné
taniere, sviečky, črepníky a umelé kytice

a oveľa viac...

Košík / Hodnota Vášho nákupu
Nákupný košík
0,00 (0,00 Sk)
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

 

Reklamačný poriadok pre internetový obchod

Pred uplatnením reklamácie pozorne preštudovať tento reklamačný poriadok

Občiansky zákonník §620 v znení neskorších predpisov
Zákon č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov
a v zmysle ustanovenia §12 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa


ÚVOD

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti internetového obchodu www.antikaeu.sk (predávajúci) a jej zákazníkov (kupujúci) opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov a 250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov.


ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba výrobkov je štandardne 24 mesiacov (podľa § 620 Obč. zák.), pokiaľ nie je stanovené inak s výnimkami stanovenými Zákonom a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.). Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

 

VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Záruka sa nevzťahuje:

 • na vady, ktoré vznikli  nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie (napr. nesprávnym ošetrovaním ,zanedbaním údržby) alebo iným nesprávnym konaním kupujúceho
 • v prípade neodborných nedovolených zásahov a úprav  na výrobku
 • ak vada vznikla bežným opotrebením
 • ak vada vznikla nadmerným opotrebovaním alebo mechanickým poškodením 
 • na vady spôsobené nesprávnym skladovaním
 • na odtrhnuté časti, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškodením tovaru 
 • na vady spôsobené vonkajšími vplyvmi ako sú nárazy a pády, vniknutie vody
 • na škody vzniknuté živelnou udalosťou, násilným poškodením, vplyvom poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych alebo neobvyklých podmienkach 
 Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

 • že sa vada vyskytla v záručnej dobe, za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci kópiu dokladu o kúpe tovaru a vyplnený záručný list  
 • že je výrobok vadný
 • ak je reklamovaný tovar kompletný, čistý podľa hygienických predpisov a všeobecných hygienických zásad
 • presné opísanie vady tovaru a ako došlo k vade
 • meno, adresu zákazníka, e-mail, prípadne telefonický kontakt 

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET - POSTUP


Kupujúci je povinný po doručení objednaného tovaru prepravcom tovar prebrať skontrolovať obal, stav produktu a jeho funkčnosť. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia - ako počuť vo vnútri balíka, že je rozbité sklo) odporúčame zásielku neprebrať a hneď reklamovať u prepravcu ALEBO balík rozbaliť pred prepravcom a z väčšieho množstva napr. pohárikov len tie rozbité reklamovať u prepravcu.Ak prepravca reklamáciu uzná , my hneď môžem poslať nový tovar


Prepravca


Hoci všetky balíky sú poistené prepravca

uzná reklamáciu iba vtedy ak mu kupujúci:


1) nahlási poškodený tovar do 24 hodín a výrobok nepoužíva
2) Musí vytvoriť fotodokumentáciu ku škode, ktorá musí vždy splňovať nasledujúce pravidlá:
a) etiketu zásielky
b) celkový pohľad na zásielku /prepravný obal/vrátane manipulačných značiek
c) výplne aj vrátane miesta poškodenia
d) obsah zásielky
e) poškodené časti zásielky
f) výrobné číslo tovaru /ak má/>

V žiadnom prípade sa obal zásielky nesmie vyhadzovať kým nie je správne nafotený ,prepravca to považuje ako porušenie obchodných podmienok a ako neumožnenie obhliadky a reklamácia sa zamieta, pretože nebolo možné posúdiť, či škoda vznikla pri preprave/poškodený obal/.

Predávajúci
 

V prípade reklamácie je kupujúci povinný nahlásiť čím skôr, najneskôr do 24 hodín od uvedeného stavu vadu- reklamáciu nahlásiť a výrobok nepoužívať.
Podmienkou uznania reklamácie je, že reklamovaný tovar musí byť zabalený v originálnom obale. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list, no vždy po dohode s predávajúcim,(napr.: rozbije sa váza –je zbytočné črepy posielať späť - posiela sa nová). Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

 

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho ku predávajúcemu si hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

 

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vady. V prípade, že je vada neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.Ako záručný list slúži faktúra alebo pokladničný doklad. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

 

Predávajúci upozorní kupujúceho o vybavení reklamácie telefonicky, formou SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

 
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (vrátenie tovaru)
-     do 14 dní bez udania dôvodu
     (v zmysle ustanovenia §12 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa)   

 

Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení výrobku hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.